เกี่ยวกับโรงเรียน
     วิสัยทัศน์ นโยบาย
     หลักสูตรการเรียน ฯ
     โครงสร้างการบริหาร
     บุคคลากร
     ปฏิทินกิจกรรม
    น้องอนุบาล
    สาระการเรียนรู้
      Funny English Club
      Chinese Club
     ภาษาต่างประเทศ
     วิทยาศาสตร์
     คณิตศาสตร์
     ภาษาไทย
     สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
     ศิลปะ
     สุขศึกษาพลศึกษา
     การงานอาชีพ ฯ
    ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ เอกดรุณ
     ชมรมวิชาการ
     ชมรมภาษจีน
     ชมรมฟุตบอล
     ชมรมนาฏศิลป์
     ชมรมศิลปะ
     ชมรมประดิษฐ์
     ชมรมละคร
     ชมรมหุ่น
     ชมรมอาหาร
     ชมรมวิทยาศาสตร์
    รางวัลความภาคภูมิใจ
     โรงเรียนสีขาว
     โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
     โรงเรียนวิถีพุทธ
     การประเมินคุณภาพทางการศึกษา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 501
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 691,465
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 กุมภาพันธ์ 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28       
             

As Seen On TV
 กิจกรรมเด่นประจำเดือน
ประชาสัมพันธ์

เอกดรุณเปิดรับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษาใหม่แล้วนะ

รับสมัครนักเรียน Ns 
อนุบาล 1 - 3 
ประถม  1 - 4 ขอระเบียบการ
ได้ที่  02-4929246

โหลดใบสมัคร

กิจกรรมวันเด็ก และเอกดรุณเกม
ปีการศึกษา 2560

วันที่ 12 มกราคม 2561ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
2560-2561


ชมภาพกิจกรรม

เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 2560
ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนนาคประสิทธิ์

ชมภาพกิจกรรม

ค่ายลูกเสือสำรอง 2560

ชมภาพกิจกรรม

อบรมธรรมะ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนนาคประสิทธิ์

ชมภาพกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
12 สิงหาคม 2560


ชมภาพกิจกรรม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนเอกดรุณ
เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง

ชมภาพกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเอกดรุณ

ชมภาพกิจกรรม 


กิจกรรมไหว้ครู
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 

ชมภาพกิจกรรม 

กระทรวงการศึกษาประเทศเนปาล
ศึกษาดูงานที่โรงเรียนเอกดรุณชมภาพกิจกรรม 

กิจกรรมอำลาจบการศึกษา
ของนักเรียน
ชั้นประถทศึกษาปีที่ 6

ชมภาพกิจกรรม 


กิจกรรมบัณฑิตน้อย

ปีนี้จัดแบบเรียบง่ายและเป็นการภายใน

สำเร็จการศึกษาชั้นเล็กๆอีกขั้น
ถึงจะเป็นขั้นเล็กๆแต่ทุกคนตั้งใจ
ต่อไปไม่ว่า สิ่งที่ยากลำบากแค่ไหน
เด็กเอกดรุณสู้ได้เสมอ  ยินดีด้วยนะ


ชมภาพกิจกรรม   ประกวดวงเมโลเดียน
ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ


วันที่ 7 มกราคม 2560


ชมภาพกิจกรรม  

เอกดรุณเกมส์


ชมภาพกิจกรรม  

 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ชมภาพกิจกรรม 

คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน
โรงเรียนเอกดรุณร่วม
ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร
รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ร.๙ 2 ธ.ค. 2559

ชมภาพกิจกรรม 

โรงเรียนเอกดรุณ รวมพลังแห่ง
ความภักดี22พ.ย.2559
ถวายในหลวงร.9

ชมภาพกิจกรรม 

พิธีถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร


ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพพุทธเจ้า คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนเอกดรุณชมภาพกิจกรรม  กิจกรรมค่ายธรรมะ คุณธรรม-จริยธรรม
ณ วัดไร่ขิง 26-28 ตุลาคม 2559
โดยที่งานพระอาจารย์หนุกหนาน
กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรมชมภาพกิจกรรม  


กิจกรรมบวชเณร ภาคฤดูหนาว
กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม
8-16 ตุลาคม 2559

ชมภาพกิจกรรม  


กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559


ชมภาพกิจกรรม  

เข้าร่วมโครงการโรงเรียนรักษาศิล 5
มีคณะสงฆ์เข้ามาบรรยายธรรมใน
หัวข้อต่างๆ ที่เป็นจริงในยุคปัจจุบันชมภาพกิจกรรม  


โครงโรงเรียนเอกดรุณร่วมสร้าง "เจดีย์
สิงหบุราจริยานุสรณ์" ถวายหลวงพ่อจรัญ

เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาโดยการนำ
ผอ.สำอางค์ นิตย์ธีรานนท์
และคณะครูโรงเรียนเอกดรุณ

จำนวนเงิน 1,500,000  บาท 
อนุโมทนาบุญทุกๆท่านครับ


ชมภาพกิจกรรม    


กิจกกรรม Summer โรงเรียนเอกดรุณ
เป็นกิจกรรมที่สนุกได้ความรู้ เด็กๆสนุก
สนานในการทำกิจกรรมเป็นอย่างมาก
ปีหน้าเจอกันใหม่ครับ


ชมภาพกิจกรรม   


กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็ก


ชมภาพกิจกรรม    


เข้าค่ายธรรมะ ณ พุทธมณฑล
อบรมบ่มจิตใจ  นักเรียนให้เป็น
คนเก่ง คนดี มีวินัย  มีคุณธรรม
มีศีลธรรมประจำใจชมภาพกิจกรรม   


กิจกรรมค่ายฤดูร้อง SUMMER เอกดรุณ
เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานสบายๆ ในวันหยุดยาว
เน้นกิจกรรมที่นักเรียนอยากเรียนรู้ชมภาพกิจกรรม  การประกวดวงเมโลเดียนระดับอนุบาล
ทั้งน่ารักและสวยงามเข้มแข็ง

ชมภาพกิจกรรม   


กิจกรรมวันลอยกระทง 2558
ทำเองและมีการประกวดกระทงด้วยนะ


ชมภาพกิจกรรม   


ตามด้วยกิจกรรมสินค้ามือสอง
โรงเรียนเอกดรุณ ของเก่าไม่ได้ใช้
แลกเปลี่ยนได้นะ


ชมภาพกิจกรรม 


กิจกรรมวันภาษาไทย
เน้นให้นักเรียนรักในความเป็นไทย
ใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง


ชมภาพกิจกรรม 
ทอดกฐินโดยผอ.สำอางค์ คณะครู
โรงเรียนเอกดรุณ ณ วัดนาสนุ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์

และมีการมอบหนังสือที่มีประโยชน์
กับโรงเรียนที่ใกล้เคียง

ท่านผอ.สำอางค์ ครูใหญ่ และคณะครูโรงเรียน
เอกดรุณเห็นว่าทางวัดยังสร้างศาลาที่
ไม่สมบูรณ์ ท่านผอ.สำอางค์จึงมีความเห็น
ให้มีการปรับปรุงศาลา ที่ยังไม่เรียบร้อย
ให้สมบูรณ์ขึ้น เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชน
ที่มาทำบุญในโอกาสต่างๆ เป็นการร่วม
บุญกับท่านผอ.สำอางค์ของคณะครู ผู้ปกครอง
และนักเรียนโรงเรียนเอกดรุณชมภาพกิจกรรม


ทัศนศึกษาศูนย์วิจัยทางทะเล สมุทรสงคราม
ไผ่ชลอคลื่น

ชมภาพกิจกรรม
 


Copyright by ekdarun.com
Engine by MAKEWEBEASY